salon-95.jpg zmenšená
Mapovanie lingamu

Podobne, ako mapovanie joni, je mapovanie lingamu jemná a vedomá dotyková technika, ktorá napomáha obnoviť mužom dôveru po sexuálnom zneužití, či nepríjemných sexuálnych zážitkoch, po necitlivom odmietaní, po výsmechu.

Je to akupresúrna technika, ktorá pomáha obnoviť chuť na milovanie, odstrániť napätie, pochopiť seba, aj opačné pohlavie. Efektívne pomáha rozpúšťať čerstvé, ale aj dlhotrvajúce zážitky.

Jedná sa o postupné uvoľňovanie celého tela, aj lingamu. Pred samotným liečivým procesom sa rozprávame o vašich ťaživých témach a postupne rozpúšťame aj zabudnuté a "zabetónované" spomienky. Vytvárame tak vzťah k vlastnému telu, k pocitom a "otvárame dvere" k emóciám.

Pri mapovaní sa dotýkam celého tela, aj jednotlivých miest na penise, semenníkoch, zadočku a prebieha komunikácia aby muž cítil, čo sa deje v mieste dotyku a bol si toho vedomí. Potom prebieha uzavretie a doznievanie pocitov. Nasleduje záverečná komunikácia o tom, čo sa deje. Mapovanie je prežitok ktorý často uvoľňuje vlny prežívania aj potom, čo muž odišiel. Niekedy sa dostavia pocity smútku, bezmocnosti a preto je dobré ostať v kontakte a ísť na ďalšie mapovanie.

Tam, kde bola na začiatku necitlivosť sa s každým ďalším mapovaním a prijatím seba samého objavuje spokojnosť, prirodzenosť, vyrovnanosť. No trpezlivosť ruže prináša. Je to "práca" na sebe samom. V zásade nie je rozhodujúce, či vás mapuje muž, alebo žena. Vždy sa jedná o vás a o to, ako pocity prežívate a ako sa oslobodíte od blokov a okov. Masér/terapeut nelieči, je iba vašim sprievodcom, ktorý vám ukazuje smery, ukazuje, aký môže byť svet fascinujúci vďaka zdravému vnímaniu a ukazuje akí ste jedineční ako bytosti. Cestu si však vyberáte sami.


Trvanie a cena:

60 minút / 100€ - cez pracovný čas

60 minút / 130€ - mimo pracovný čas

Trvanie zahŕňa celkový čas strávený u mňa. Konzultácia naviac - 30 minút / 30€.