85
O mne

Masírovaniu a tantre sa venujem od roku 2013. Cesta tantry, práca s ľuďmi, práca s telom, s emóciami, s dotykom ako takým bola a stále je mojou transformáciou. Cesta, ktorá nemá koniec, ani cieľ. Samotná cesta je cieľom. Je to cesta, ktorá ma doviedla k väčšej vnútornej slobode, pričom svoje skúsenosti odovzdávam ďalej. Pracujem s uvedomením si seba samého a hľadaním vlastných hodnôt za pomoci meditácií a vedomého dotyku na duchovnej úrovni.

"Nebráň nikomu, ani sebe na ceste k jeho duchovnému rastu."

"V rámci taoistickej praxe začína kultivácia sexuálnej energie tým, že pochopíme ako prúdi energia telom a vesmírom rozliehajúcim sa všade okolo nás. "

"Kam ide myseľ, tam prúdi čchi."

Moje úspechy